top of page
Captura%20de%20Pantalla%202020-02-13%20a

Reeducacio psicopedagogica

psico.jpg

Psicologia infantil i adolescent

Psicologia adults

La teràpia o el tractament per a nens és una forma d'ajudar-los a gestionar les situacions que no són capaços de resoldre i a la vegada, ajudar a les famílies a entendre i afrontar els problemes, modificar comportaments i fer canvis positius en les seves vides.

El procés habitual comença amb una primera entrevista als pares i continua amb l’entrevista i l’avaluació del nen. En la majoria de casos es contempla la possibilitat d’entrevistar el/la mestre/a. Si és necessari s’inicia el tractament, de durada variable segons les característiques del nen i del problema.
 

No és necessari tenir molts problemes per anar al psicòleg. Tampoc fa falta passar per una situació molt difícil. Sols petites coses ens poden provocar un malestar crònic que tot i no ser molt intens ens redueix el nostre benestar i per tant, la nostra felicitat.

Captura%20de%20Pantalla%202020-02-13%20a

Logopèdia infantil i adults

El servei de logopèdia ofereix la rehabilitació de les funcions comunicatives, del llenguatge oral i escrit, de la veu, de la parla i de les funcions orals associades (respiració, masticació i deglució).

Està dirigida a totes les edats: nens/es, adolescents i adults/es.

Amb els menors d’edat el procés habitual comença amb una primera entrevista als pares i continua amb l’entrevista i l’avaluació del nen. En la majoria de casos es contempla la possibilitat d’entrevistar el/ la mestre/a. Si és necessari s’inicia el tractament, de durada variable segons les característiques del nen o nena i del problema en questió.

A l'àrea psicopedagògica oferim un servei d'atenció i suport educatiu (a nivell individualitzat ), dirigit a nens, nenes i adolescents que pateixen dificultats o transtorns d’aprenentatge, com ara:

· TDAH (Trastorn per Dèficit d'Atenció amb o sense Hiperactivitat)


· Dislèxia dificultats en la lectoescriptura


· Discalcúlia (dificultat específica en el procés de l'aprenentatge de les matemàtiques) I altres dificultats en l’aprenentatge.

bottom of page